Kompetensi Dasar :

1.2 Menerima, mensyukuri, menghayati dan mengamalkan anugrah Tuhan berupa bahasa Jawa dalam melantunkan lagu daerah berupa tembang klasik dan tembang macapat pupuh Durma dan  menelaah teks lagu sesuai dengan kaidah atau paugerannya.

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli,gotong royong, toleransi, damai, responsif dan proaktif dalam menggunakan bahasa Jawa dalam melantunkan lagu daerah berupa tentang klasik.

3.2 Memahami dan bisa melantunkan lagu-lagu klasik daerah.

4.2 Praktik nembang lagu-lagu klasik daerah

Tujuan Pembelajaran :

 1. siswa mampu menyebutkan jenis-jenis tembang
 2. siswa mampu melantunkan tembang klasik
 3. siswa mampu melantunkan tembang anyar
 4. siswa mampu melantunkan tembang macapat

 

A. Tembang Klasik

Ning  daerah Cerbon-Dermayu, jaman bengen tembang-tembang sing ana yaiku tembang (kiser) sing iringane gamelan sing digabung (kolaborasi) bari gitar bari suling. Ning Indramayu sing kepanjing ning lagu tarling klasikan yaiku “Melodi Kota Ayu” lan ning Cerbon “Melodi kota Udang”.

Tokoh-tokoh senimane yaiku :

 1. Mama Sugra,
 2. Mama Jana,
 3. Abdul adjib,
 4. Jayana,
 5. Hj.Dariyah,
 6. Hj. Aam Karminah,
 7. Hj. Uun Kurniasih,
 8. Udin Zein,
 9. Sunarto Martaatmaja, dll.

Conto tembang klasik (Cerbonan – Dermayon)

Sunyaragi (Jayana + Dadang)

 • Niyat kula bade tapakur madep mengulon ngancik-ancik gunung jati

Tapakane para wali penggugah islam sejati nerusaken ajaran para wali

Ingkang kula pusta-pusti awan bengi

Surya medal saking wetan

Semurub gumiwang kulon

Sembang waru kuliyang saba bumi

Kang eling langka menungnsa kang langgeng selawase

Kabeh bakal kependem ning bumi

Wulane kang nduweni rasa rumasa sareng ingkang dipai nikmat

Kang wis gumelar ning bawana panca tengah

 • Wis liwat gunung jati, pesareane para wali

Ayuh pada kita mulai manjing ning dalan pejaja

Mlanjut ngulon ngidul maning ngliwati gunung sari

Ngidul setitik wis teka ning adeoane gua sunyaragi

Kembang wijaya kusuma anane ning pulo nusa kambangan

Sejabane umah sejerone umah

Sejabane umah sejerone umah

Pengene sawang-sawangan

Aja Pada ngelamun aja pada bimbang

 • Nagarunting pakane emas

Yen setaun ora dipakani nggepok badan

Yen kaping pakaneng tembang sewengi bli ditembangi baka lara badane

 • lan seteruse…..

 

B. Tembang Anyar

Sejene tembang klasikan, ning daerah Cerbon-Dermayu ana jenis-jenis tembang sejene, yaiku tembang dolanan, tembang pujian, tembang macapat, klasikan lan tembang anyar (kiser gancang)

Tembang anyar mulai kesebar lan mulai diweruhi para pengarange sing ana ning Cerbon Dermayu, yaiku

 • Drs. H. Abdul Adjib
 • Sunarto Marta Atmaja
 • Askadi Sastra Suganda
 • Maman Sutarman
 • Hj. Uun Kurniasih, lan sejen-sejene.

Sing kepanjing ning tembang anyar cukup antarane :

 • Warung pojok
 • Cibulan
 • Gadis Indramayu
 • Pemuda Idaman
 • Wulan Purnama
 • Prapatan Celeng
 • Ojeg Motor, lan sejen-sejene

Ana 4 tembang anyar, wacaen lan simaken tembang ning esor iki.

#WARUNG POJOK (Ciptaan : H. abdul Adjib)#

Akeh wong pada kedanan masakan

Akeh wong pada kelingan pelayan

Ora klalen kesopanan

Ning sekabeh lelangganan

 

Yen tas balik jalan-jalan mingguan

Mumpung bae tas gajian kaulan

Warung pojok go ampiran

Etung-etung kekenalan

Reff.

Tobat dendengen, sega gorenge

Emi rebuse, daginge gede-gede

Aduh kopie, tobat bukete

Aduh manise, persis kaya pelayane

pura-pura mata mlirik meng duwur

padahal ati ketarik lan ngawur

nginum kopi mencok nyembur

sebab nyasar ning cungur

#PEMUDA IDAMAN(Ciptaan : Sadi M)#

Pemuda pujaan dadi impan

Pemuda pujaan dadi bayangan

Duh kelingan ning matane

Duh kelingan ning meseme

Oh pemuda pujaan dadi bayangan

 

Pemuda Pujaan semanis madu

Pemuda pujaan manis gemuyu

Duh kelingan ning matane

Duh kelingan ning meseme

Oh pemuda pujaan dadi rebutan

Reff :

Yen bli ketemu seminggu

Atiku rindu

Perasaan gemeter seluruh tubuh

Yen bli ketemu seminggu

Atiku rindu

Perasaan gemeter seluruh tubuh

ha… ha… ya… ya…

ha… ha… ya… ya…

 

Sewise maca lan mempelajari materi ning duwur, mangga isi latiane… KLIK NING KENE


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *