B.GURITAN (minggu 7) - SMP Negeri 1 Karangampel

B.GURITAN (minggu 7)

B. GURITAN

Pengertian guritan yaiku ning jaman bengen artine “tembang” utawa “kidung”, guritan kepanjing ning sastra bebas, sastra sing basane singkat, isi basane endah. Penulisan Guritan artine senajan ukarane (kalimate) ning penulisane bebas, tapi bli bisa seenake dewek. contone ning penulisane tembung-tembunge kudu duwe arti sing bagus, lan nggunakaken “basa-basa rinengga” (basa endah) yaiku basa sastra contone bisa dijukut sing purwakanthi swara, parikan, wangsalan utawa sejene.

Guritan ning Indramayu utawa Cirebon diarani puisi bebas, guritan iku kepanjing ning “puisi Jawa modern”, sebab ning penulisane bli keiket ning paugeran (aturan) artine bebas cara nglairaken tulisane.

Umumemasyarakat Jawa Dermayu-Cerbon wis kenal ning guritan awit jaman bengen, penulisan guritan jaman iku nggunakaken “basa Jawa Kuna” sing diarani “kakawin”, baka wujud prosane diarani “parwa”. Ning jaman Majapahit guritan disebut “kidung”. Cirine guritan biasane diawiti nganggo tembung “sun gurit”.

Sebagian para ahli sastra sing duwe penemu (pendapat) menawa geguritan kepanjing ning “puisi bebas”, sebab sing ditulis wujud tetembungan, ukara, unen-unen, ning penulisane bli nggunakaken paugeran sing baku, sebab sing dipentingaken ning “endahe basa lan sastrane” bae.

Sing dianggep penting sedurunge maca geguritan kanggo para siswa, yaiku kudu nguasai bab teknis lan bab non teknis.

contone :

  1. Bab teknis, sing kudu digatekaken/diperhatikan yaiku sedurunge maca maca kudu ngerti arti lan surasane/isi guritan. – Carane sing sepisan teks guritan iku diwaca batin dingin supaya ngerti arti lan surasane. – Sing kepind0 mahami sing nduweni arti surasa guritane, supaya wektu diwaca pas bari diksine. – Ping telune pengucapane / pemacane kudu cetha, lan jeda sing pas bari dasar artine tembung.
  2. Bab non teknis, yaiku wektu maca guritan. – Ana ning ruang endi. – pira sing ndelengn lan ngrungokaken. – Anan ning jaba ruangapa ning jero ruang, tujuane kanggo nemtukaken seru lan alone swara.

A. Unsur-unsur guritan

Guritan ikku diwangun sing unsur fisik lan batin.

a. unsur fisik, yaiku:

  • Diksi yaikku niteni lan ngupai tekanan basa ning tembung-tembung utama, bisa wujud irama lan rima.
  • Citran penampilan tetembungan sing penulis supaya gawe sengsem/seneng kanggo pemaca guritane.
  • Majas wujud ukara sing bisa narik perhatiane sing maca / penonton.

b. Unsur batin yaiku :

  • Tema, yaiku kanggo mangerteni guritran, pemaca guritan kudu ngerti tema lan maknane guritan, tema minangka gagasan utama. tema ning guritan bisa ketuhanan (relegius) kemanungsan, tresna, patriotik, perjuangan, alam, kritik sosial, keadilan, demokrasi lan sejen-sejene.
  • Rasa pengrasa (perasaan) sing pengen dicritakaken ning penulis guritan.
  • Irama/nada yaiku kejiwan penulis wektu nulis guritan, yaiku hubungane irama bari rima.
  • Amanat utawa pitutur, liwat guritan pencipta guritan ngungkapaken pesan sing kudu diweruhi ning sing ngrungokaken.

B. Maca Guritan

Ning esor iki ana kumpulan guritan karya seniman-seniman Dermayu, pilihen salah siji terus diwaca lan disimak isine sedurunge diwaca ning arep kelas.

“Saptaguna” 

Urip sejatine wis teka ning pucuke jagat

Urip sejatine wis teka ning pucuke jagat

Tapi kaya-kaya ati masih kegulung ning mendung

Kegiring ning angin, kilat pating tralap, gledeg nyamber

Awak kaya manuk sing protol lare

Lempoh mabur, ngetepuk ning alas sing suwung

Ora nana pang ngaggo pancatan

Ora nana susuan kanggo

Sing ana mung satoan sing celuk njempling-njempling

Nggulati pangan: ndedel daging nyucrup getih nggaglah balung sing wis ajur klumur

 

Urip sebenere wis teka ning surupe srengenge

Tapi swarane batin mung krungu lamat-lamat

Sebab godong-godong rigel sing wit-witan imane

solokan deres mung ngilenaken banyu dosane

Sampe teka ning segara mung nampekaken ombak

Serakah sing laka tutug-tutuge

 

Urip sekudune wis teka ning pugase segara

Tapi iwak-iwak mung bisa nglangi seduwure muara

Ora nglagani nyerudug prau

Ora rumasa nenggak banyu
Seturute pesisir

Awak mung kesarad ning arad

Kedungsuk ning susug

Ngglapak sekarat

Mati sejeroning ati.

 

Mangga latiane diisi…KLIK NING KENE

 

 

Likes:
11 1
Article Categories:
Bahasa IndramayuKELAS VIII

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds