BAB1-B. PERKEBUNAN dan C. PERIKANAN DARAT kelas 8(minggu 4) - SMP Negeri 1 Karangampel

BAB1-B. PERKEBUNAN dan C. PERIKANAN DARAT kelas 8(minggu 4)

Assalamu’alaikum wr. wb

B. PERKEBUNAN

perkebunan-perkebunan ning Indramayu umume dikelola ning negara, contone yaiku perkebunan budi daya alas produktif ning jaman bengen diarani Onderneming, budi daya alas produksi ning Indramayu, yaiku perkebunan sing ning nandur tanduran sejenis, contone perkebunan alas jati, sing ditandur ning kono ya mung tanduran jati kabeh. Perkebunan-perkebunan alas sing ana ning kabupaten Indramayu yaiku :

 1. Perkebunan tanduran jati, Indramayu jati, area sing ditanduri cukup amba, tanduran jati kepanjing ning tanduran taunan antara 5 sampe 10 taun kadang-kadang sampe lewih sampe atusan taun suwene tanduran iku tembe bisa dimanfaataken kayune, kayu minangka barang ekspor ning manca negara. sejene kayune, tanduran jati manfaat sejene masyarakat sering manfaataken godonge kanggo ajang wadah sega kaya ning warung jamblang, ana sing manfaataken ulere sing wis dadi entung kanggo dimasak lan dadi masakan lan sejen-sejene
 2. perkebunan kayu npinus, kayu pinus sing dijukut blendoke utawa getah singn gampang ngristale/mrongkole’, tlutuh pinus blendoke diarani “gantarukem”, iku sing dimanfaataken kanggo keperluan, gawe lenga terpentin, kanggo obat penyamakan kulit kewan, keperluwan kecantikan, lan kesehatan sejene kayune dimanfaataken kanggo peti kemas uga bisa dimanfaataken kanggo gawe meubelair, yaiku meja, kursi, lemari lan diremuk dadi bubur kayu kanggo gawe kertas lan sejen-sejene.
 3. perkebunan tanduran kayu putih, yaiku perkebunan sing nyuling godong-godong kayu putih dadi lenga kayu putih. yaiku produksine kanggo keperluan kesehatan lan kecantikan.
 4. perkebunan tebu yaiku kerjasama masyarakat pabrik gula, masyarakat sing nandur tebu, tebune terus dituku ning pabrik gula. tanduran tebu sejene banyune dimanfaataken dadi gula, uga diproses dadi lenga spiritus. sepiritus sejene kanggo keperluan teknik, uga kanggo keperluwan kecantikan.
 5. perkebunan lenga atsiri, yaiku dijukut sing tanduran nilem, tanduran akar wangi, lan tanduran sereh. tanduran-tanduran iku diprosese disuling, asil minyake arane “lenga atsiri” kanggo keperluan kesehatan lan kecantikan, lan diekspor ningn manca negara.

sebenere tanah Indramayu masih amba pisan, lan masih bisa ditanduri tanduran sejene, ana sing wujud ara-ara sing dadi tanah pangonan kanggo miara sapi lan penggemukane utawa nglemukaken sapi-sapi mau. mulane kanggo para siswa sekolah sing pinter, supaya mengkone baka lulus balik ning desa mbangun daerahe.

C. PERIKANAN DARAT

Masyarakat Indramayu sejene dadi petani, ana sing kasabe/kerjaane ana ning perikanan, kegiatan perikanan iku dibagi loro, yaiku perikanan iwak banyu tawa utawa banyu kali sing bli asin sebab asale banyu sing pegunungan, lan perikanan banyu asin utawa perikanan pengairane sing banyu segara.

 1. Perikanan darat banyu tawa (tawar) : Petani perikanan darat banyu tawa/banyune adem, umume perikanane parek kali, miara jenis iwake lan arane uga beda bari iwak sing dipiara ning banyu asin/segara. Perikanan banyu tawa sing diingu jenis-jenis iwake sing dipiara sing banyu asin/segara. Perikanan banyu tawa sing diingu jenis-jenis iwake yaiku : iwak lele, iwak gurameh, iwak mujaer, iwak nila, iwak emas, iwak bawal lan sejen-sejene. sejene iku uga ana singn miara jenis welut, sidat sing mulai rame dibudi dayakaken kanggo tujuwan ekonomi.
 2. Perikanan banyu asin, umume anane sing pinggir-pinggir parek pesisir, yaiku wujud empang-empang sing digawe ning para petani tambak, sing ditandur ning empang-empang yaiku iwak bandeng, iwak kakap putih, mujaeh, lan sejene.
 3. Perikanan sing nggunakaken jaring apung pada nandur/mara ning tengah laut, yaiku perikana sing nggunakaken hasil teknologi manfaataken jaring kanggo miara iwak ning tempat sing rada adoh sing darat. iwak-iwak sing dipiara lan dibudidayakaken dijukur sing laut, contone iwak kerapu. iwak kakap abang lan iwak kakap putih, iwak bawal lan sejene.
 4. Penghasil sejene memfaataken lahan sing anane ning pinggir laut, sing bisa dijukut lan dipanen secara alami, contone kepiting bako, rajungan, remis, kerang, kijing, blekutak lan sontong, iwak mujaer, iwak blanak, welut lan sejene.
 5. Bli perikanan bae sing dibudidayakaen, ana tanduran sing ana ning segara yaiku rumput laut sing sekiyen siw dibudidayakaken, cara miarane bli angel meh pada bari perikanan jaring apung. rumput-rumpur laut cara prosese ditandur sing baguse ning tempat laut sing bening banyune, carane nggunakaken patok-patok kayu sing jarake diwatesi antara patok bari patok 8 meter, terus saben jarak semeter dipai botol-botol aqua sing ditutup botole supaya bisa kemambang, sing mengkone dipasangi tali kanggo anjire tanduran rumput laut, kira-kira patang wulan rumput laut bsa dipanen. mampaate rumput laut produk-produke dibutuhaken sejene kanggo produk kuliner inuman, uga kanggo kesehatan lan kosmetika.
 6. Lahan-lahan sing ana ning pinggir pesisir sing bli bisa ditanduri iwak bisa dimamfaataken kanggo usaha gaw uyah.

mangga ngisi latian ning esor iki :

Likes:
13 4
Article Categories:
Bahasa IndramayuKELAS VIII

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds