BANGUNAN KERATON CIREBON

KERATON KESEPUHAN CIREBON

Peninggalan bangunan-bangunan sing nduweni nilai-nilai sejarah, wujude pirang-pirang pisan, bisa dideleng ning masa lan jamane.Salah sijine karya seni sing ana ning Cirebon, karya seni bangunan utawa arsitektur sing paling katon lan kawentar, lan pantes dadi masalah sing kudu diomongaken. Karya seni sing asale pra Islam sing nampilaken perpaduan kang selaras, antarane unsur Islam bari gaya arsitektur asli bari zaman sedurunge. minangka warisan budaya wujud keraton, taman sari, lan bangunan-bangunan sejene”, iku sing kudu diungkapaken kenangapa wujud bangunan iku masih bisa lestari lan masih bisa dideleng, lan tampil bareng kesenian gaya Islam.

Para sujana (wong pinter) bolak-balik nganakna panelitian peninggalan-peninggalan jaman bengen, wujud bangunan utawa arsitektur, motif-motif hias, lan nodokaken gejala perpaduan gaya Islam lan pola keasliane masih katon ning ragam hias “mega mendhung “sing sekiyen ragam hias iku wis dipatenaken ning negara Cina. kaya sing katon ning bangunan taman sari Sunyaragi”, “karang”lan wujud ” gapura candi Bentar” (yaiku bangunan gapura sing bli ana payone) ning komplek istana Cirebon. Kabeh iku wis dikenal ning zaman Hinduning masa Kerajaan Singasari lan Majapait ning Jawa Timur.

Wujud kesenian Islam sing gampang dideleng yaiku wujude pola hias Flora (pola kekembangan, sulur-suluran utawagegodongan), terus pola Fauna (yaiku pola hewan kaya banteng, singa, lan kethek) uga Kaligrafi Arab (asli Timur Tengah). Supaya gambaran ngenani bab iku 1.

Kanggo luwih jelase, baguse para siswa pada nyimak kepriben wujud bangunan keraton sing dadi pusat kebudayaan adhi luhung zaman iku.

Ning Cirebon, sampe sekiyen dikenal 2 (rong ) bangunan keraton sing kondang utawa misuwur (termashur). Yaiku bangunan “Keraton Kanoman ” lan ” Keraton Kasepuhan Baka dideleng Keraton Kasepuhan luwih bagus tinimbang Keraton Kanoman. Miturut crita, bangunan “Siti Hinggil Kasepuhan ” dadi penerusane sing ” Kraton Pakungwati ” miturut asale sing masa Cirebon jaman pemerintahan Pangeran Cakrabuwana, wektu Panembahan Ratu II utawa Pangeran Girilaya mangkat / meninggal. Keraton dibagi loro, sebab pusat kekuasaan dibagi loro mulane ana 2 (rong) keraton, sing arane disesuaikaken bari aran kratoné, yaiku kraton Kanoman, lan keraton Kasepuhan.

Keraton Pakungwati sebenere bli ilang tapi manunggal dadi siji ning keraton Kasepuhan, sebab Keraton Kasepuhan diambakaken mulane Keraton Pakungwati kepanjing ning jerone. Keraton Kasepuhan anane ning ning daerah sing arane “Lemah Wungkuk”, Istana iku kedadiyan sing bagian-bagian, aran-arane, lan guna utamane.
1. bangunan ” wujud Joglo “sing arane” Pancanita”. Bengene bangunan iku gunane kanggo jaga prajurit keraton, sewise ngliwati bangunan iku nuju ning:
2. Bangunan keloro, yaiku bangunan “Semar Kinandu”. sing kegunaane kanggo para sentana (penghulu) keraton baka ana pertemuan utawa rapat penting ning keraton.
3. Bangunan seteruse yaiku bangunan “Malang Semirang” yaiku bangunan sing biasane Sultan lenggah, utawa tempat kanggo upacara keagamaan kaya” upacara sekatenan”,”Upacara Panjang Jimat”, bangunan iku bengene payone digawe sing sirap.
4. Sing kepapat bangunan “gamelan Sekati”, bangunan sing nganggo saka (tiang) papat minagka kehormatane. Bangunan iku digawe minangka tradisi turun tumurun , upacara keagamaan sing dianggepsakral saben upacara mesthi kudu dibarengi swarane gamelan sekati. Lan upacara-upacara sakral sejene.
5. Tempat lenggahe utawa Dampar kencanane, utawa singgasane Sultan Sepuh diarani “Siti Hinggil “. Dalan sing nuju ning Siti Hinggil ana gapura kembar sing arane” Candi Bentar sing dibangun ning sisih kidul lan ning sisih lor, sing ning arep banone (dindinge) katon gambar wujud banteng sing candra sengkalane muni” Bantheng Tinata Bata Kutha ” sing ngartikaken sengkalan taun 1347 Caka, utawa taun 1425 Masehi.
6. Bangunan “Paseban Panggada”, bengene bangunan kanggo tempat jagane prajuritNsedurunge manjing ning Istana.
7. Bangunan “Dalem Agung Pakungwati”, yaiku bangunan tempat guru agama/kyai ngajar agama.
8. Bangunan “Rara Denok”, yaiku bangunan kaputren tempate para putri kraton kepanjing bangunan larangan kanggo wong lanang bli kena manjing, kecuali Sri Sultan, sebab lokasi iku minangka kaputren lan tamansari.
9. Bangunan “Gedong singa” yaiku bangunan tempat nyimpen “kereta Singa barong”, yaiku kereta sing endah, sing biasa ditunggangi Sultan baka ana upacara-upacara kerajaan.
10. Bangunan Srimanganthi ” yaiku bangunan tempat para bangsawan keraton nunggu pritah Sultan
11. Bangunan “linem Pangrawit “yaiku bangunan kanggo ruang tamu sultan
12. Bangunan “Serambi Blandongan linem ” bangunan minangka tempat upacara “Panjang limat
13. Bangunan Pringgodani” yaiku ruang tempat nrima tamu khusus.
14. Bangunan “Dalem Arum ” bangunan istana tempat sultan Sepuh bari keluargane.
15. Bangunan guri istana latar sing lumayan amba dibangun minangka tamansari, sing dilengkapi bari blumbang/kolam sing akeh iwake ditanduri tanduran padma utawa terate, lan kiwa tengene dibangun duwur kaya gegunungan, ditanduri macem-macem kekembangan lan wit witan, sing ning jaman bengen ditata endah kanggo nyenyeneng atine Sang Raja lan keluargane.

B. Tamansari Sungaragi

keraton sunyaragi

Peninggalan sejarah Cirebon sejene keraton, ana bangunan sing arsitekture aneh lan bagus, yaiku Tamansari Sunyaragi utawa ana sing nyebut ” Gua Sunyaragi”. Asal tembunge sing tembungsunya “sing artine sepi, lan “ragi” sing artine raga utawa awak, badan, bisa uga gunung. Dadi baka diartikaken bangunan ssing digawe kanggo tempat semadi, utawa tempat nyepi utawa tempat kanggo tetirah. Tamansari Sunyaragi makili arsitektur purba Indonesia sing bengene digunakaken kanggo meditasi utawa nyucekaken diri, kanggo ngadep ning Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Baka disimak teliti Taman Sari Sunyaragi, bengene bangunan sing endah pisan, yaiku bangunan sing dikubengi segara-segaraan, kaya bangunan tamansari Binzantium ning Timur Tengah sing ketelah “Istana Air” yaiku bangunan sing dibangun ning tengah telaga amba (segaran) sing tempate dibangun ning tengah padang pasir ning tengahe digawe pulo sing dikupengi segara-segaraan, sing banyune bli tau asat, pulo iku ning tengahe digawe bangunan-bangunan sap-sapan/ tingkatan sing esor sampe menduwur, digawe kamer- kamer langua-gua, saben tingkat ditanduri lan ditata maneka warna kekembangan sing gawe endahe swasana, lan banyune nggrojog terus-terusan bli ana pedote. Mulane baka disawang sing kadohan katon endah pisan.

Bangunan Taman Sari Sunyaragi persis kaya mengkonon, yaiku bangunan sing ana ning tengah pula disebut “bale kambang”, bangunan bale kambang sing ana ning pulo karang digawe lan dipai ornamen kaya gunungan (sing diwujudaken kaya gunung watu karang )sing motif hiase wujud “mega mendung “lan dikupengi ning segaran, tembung segaran artine segara-segaran utawa segara gaweyan, sebab sejene tempat kanggo tetirah utawa semadi lan nyucekaken diri. Séjéne ning petamanan sing endah iku uga dibangun bangunan kanggo nyawang endahe pemandangan taman lan grojogan banyu sing banyune ngicir bli mandeg- mandeg wujud patirtan. Bangunan sing ana ning tengahe taman arane “bale panti sari” kanggo nyenengaken ati, utawa hiburan. Taman Sari Sunyaragi bengene mesthi bagus lan endah pisan katon ning patilasane, mung sayange kurang dirumat utawa dipiara.

Manjing ning Taman Sari Sunyaragi dipapag ning “Gapura Candi Bentar”, yaiku bangunan gapura sing bli ana payone, yaiku ciri seni arsitektur jaman Majapait abad 13 lan 14, sapa sing gawe Taman sari Sunyaragi? ana sing nyritakaken yaiku sing gawe Sultan Sepuh.

Minangka panggonan sing kewentar ning jaman bengene, bangunan Taman sari Sunyaragi uga nyimpen crita-crita sejarah. Jarene wektu pemerintahan Pangeran Salahudin (Pangeran Arya Cirebon) bangunan Taman Sari Sunyaragi dadi tempat pendadaran khusus kanggo para prajurit istana. Lan ning masa pemerintahan Sultan Matangaji (Tajul Arifin) Tamam sari Sunyaragi kewentar minangka markase para prajurit uga minangka gudang semata sing paling aman. Mulane Belanda curiga lan nganggep bangunan Sunyaragi tempat  sing paling bebayani, lan bangunan Taman sari Sunyaragi tau diancuraken wektu zamane pemerintahan Pangeran Adiwijaya utawa Sultan Syamsudin IV.

DELENGEN VIDEO KIEN AMBIRAN UWIH WERUH APA KERATON CIREBON


Evaluasi Materi

seuwise menyimak materi ning duwur, mangga di isi form ning esor kien:

 


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *