TEMBANG MACAPAT

1. Pengertian lan maknane tembang Rinanthi
Miturut maknane tembang” Kinanthi” nggambaraken menungsa wis mulai dewasa, mulai arep mbangun keluarga, urip rukun lan tentrem karo keluargane. Tembung Kinanthi dijukut sing asal tembung ” kanthi ” sing artine” gandeng” utawa nuntun utawa nganthi. artine minangka kuwajibane wong tuwa kudu bisa nuntun/nganthi para putrane sing bener lan nduweni budhi pekertiluhur lan tanggung jawab.

Watake tembang kinanthi
Watake sarwa/serba seneng, bungah, asih, rukun, bareng-bareng. Mulane Tembang Kinanthi baguse kanggo ngomongaken sing isi pitutur/nasihat, rasa tresna asih, kanggo sing ngrungokaken, utawa nembangaken.

2. Paugerane/aturang tembang macapat
a. Guru lagu : Dhong-dhinge swara ning pungkasaninggatra.
b. Guru wilangan Cacah/jumlahe wanda saben gatra
c. Guru gatra : Ukara sepada lingsa (koma) ning tembang

CONTOH TEMBANG MACAPAT

Evaluasi Materi

seuwise menyimak materi ning duwur, mangga di isi form ning esor kien:


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *