Bab 3 bagian B. Drama Cindek (minggu 10) - SMP Negeri 1 Karangampel

Bab 3 bagian B. Drama Cindek (minggu 10)

B. Drama cindek

Pengertian Drama 

Drama kepanjng ning karya sastra, sing nggambaraken uripe menungsa bari “gerak ” lan “mimik”. Drama nggambaraken bab-bab sing nyata, penguripane menungsa, watek lan tingkah laku menungsa, liwat “peran” lan ‘tingkah laku” menungsa liwat “peran lan dialog “sing digelaraken /dipentasaken. Cerita utawa kisah ning drama digawe kaya bener-bener/kaya sebenere sing mengkone bisa ditonton ning para penonton.

Drama memerlukan tekhnik lan profesionalisasi (kualitas) komunikasi ning kahanan (situasi) lan aksi. kwalitas mau bisa dideleng ning masalah utawa konflik bisa digelaraken/dipentasaken sewutuhe ning pementasan drama.

Darama yaiku karya sastraning sengaja disiapkan lan disampekaken kanggo dipagelaraken, dipentasaken, dilakonaken ning arepe wong akeh. miturut etimologi tembung drama asale sing basa Yunani yaiku “draomei” sing artine gerak, tindak, utawa laku. Drama dianggep sempurna baka wis digelaraken/dipentasaken lan ditrontonning arepe wong akeh.

Pengertian kanggo istilah drama, wektu jamanm penjajahan Belanda penyebutane bari istinah “toneel”, terus ning PKG Mangkunagara VII diganti bari sebutan “sandiwara” yaiku sing tembung “sandi” artine rahasia “wara” artine warah utawa pelajaran. sing seteruse istlahe dadi macem-macem aran sebutane : marses, ketoprak, lenong, ludrug, lan sejen-sejene.

Drama ning jaman bengen bli bisa dipentasaken sembarangan, sebab jaman bengen kegiatan drama minangka kegiatan khusus sing sifate kegiatan “rituak magis” yaiku kegiatan sing sifate “sakral” sing biasane dianakna ningn kegiatan keagamaan.

tapi perkembangan lan perubahan jaman, sing maune sifate sakral suwe-suwe berubah fungsi lan kegunaane, sing maune kanggo tujuan ritual magis bae, mulai ngrambah ning donya hiburan, utawa kanggo kesenengan, sampe ning kegiatan sing sifate profesional, obyek penelitian, uga kegiatan sosial.

Ide-ide drama ning refleksi penampilane umume dijukut ning peristiwa-peristiwa sejarah, sosial, lan jaman sekiyen, mulane tema nglairaken jenis-jenis drama yaiku :

 1. Drama sejarah, critane njukut sing tema-tema sejarah
 2. Drama kepahlawanan, critane njukut tokoh-tokoh pahlawan, kaya gGjahmada, Pangeran Sambernyawa, Pangeran Dipanegoro, Bung Karno lan sejen-sejene, baka ning mancanegara tokohe yaiku : Herkules, Samson lan sejen-sejene.
 3. Drama keagamaan, critane njukut crita tokoh-tokoh agama, baka ning agama Islam biasane nyritakaken crita para Wali sanga
 4. Drama misteri, critane njukut crita-crita alam gaib utawa mistik, legenda alam gaib sing nyritakaken salah sijine crita Nyi Loro Kidul, baka ning mancanegara nyritakaken crita para dewa lan makhluk setenga dewa, kaya Zeus, Herkules lan sejen-sejene.
 5. Drama cinta, ning saben daerah duwe crita cinta sing kawentar, baka ning Jawa Tengah ana “Legenda Pranacitra lan Rara Mendut”, ning Bali “Jayaprana Layonsari”, ning Cerbon “Baridin Ratminah”, lan sejen-sejene.
 6. Drama kolaborasi, yaiku drama sing dikolaborasiaken bari tari disebut “sendratari”, contone ning kegiatan pariwisata sing pertunjukane ning wayah bengi pas padang wulan utawa ‘purnama sidhi” yaiku Sendratari Balet Ramayana ning pelatarane Candi Prambanan.
 7. Drama istilah sejene ana : Opera, Operet, Kabaret, lan sejen-sejene.

 

I. Ngapresiasi Drama Remaja

Sedurunge siswa pagelaran drama remaja, siswa kudu weruh apa sing diarani “Drama remaja” lan pengertiane.

 1. Drama remaja yaiku drama sing isine nyritakaken masalah-masalah para remaja lan perkembangane, apa iku maslah keluarga, masalah sosiale, masalah lingkungane, masalah sekolahe, masalah lingkungan bari masyarakate.
 2. Teks Drama, siswa kudu weruh sing diarani teks drama, balungane (kerangka) drama yaiku :
 • Babak : ning umume drama dibagi ning “babak”, Babak digawe kanggo ngurutaken crita lan peristiwa-peristiwa sing lagi didramakaken ning teks naskah.
 • Adegan : ning saben sebabak, biasane dibagi ning “adegan”. Dadi adegan yaiku bagian sing babak lan dadi urutan penampilan sing wis direncanakaken sing teks naskah
 • Dialog : bagian sing dianggep, sebab ning drama ana rangkean dialog sing diungkapaken secara nyata yaiku bahasa, kanggo nguripaken proses pagelaran supaya luwih alami.

II. Unsur-unsur Drama

yaiku nyakup unsur-unsur ”

 • Tema yaiku bab sing penting, sebab minangka ide cerita utawa sumber cerita sing arep digelaraken ning drama.
 • Latar utawa setting yaiku tempat lan wektu, suasana sing disiapaken ning jerone crita, sebab ning crita njelasaken ning endi kedadiyane, kapan kedadiyane, priben suasanane lan kaanane.
 • Alur lan Plot yaiku rangkean kedadiyan utawa susunan peristiwa sing mbentuk kedadiyan crita
 • Tokoh lan Perwatakan, penggambaran tokoh lan watak utawa karakter sing dijukut ning naskah, yiku :
 1. Tokoh Protagonis yaiku tokoh utama ning cerita
 2. Tokoh antagonis yaiku tokoh penentangn
 3. Tokoh tritagonis yaiku tokoh penengah
 4. Nilai utawa amanat
 5. Pesen utawa amanat sing arep disampekaken kanggo para penonton.

 

 

Likes:
27 6
Article Categories:
Bahasa IndramayuKELAS IX

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds