Assalamu’alaikum, w. w

pripun kabare ? semoga kita sedaya selalu dalam lindungan ALLAH SWT… Aamiin YRA…

kita mlebet materi bab 3 yaiku surat pribadi lan surat dinas.

A. Surat

tembung surat ning jaman sekien baka dirungokaken kaya tembung aneh, sebab penggunaane wis bli kaya jaman bengen, sebab anane penemuan alat – alat teknologi komunikasi sing tambah cangngih, surat dianggepn ketinggalan jaman, kenangapa mengkonon? sebab jaman sekiyen berita sing disampeaken bisa luwih cepet tinimbangn nggunakaken surat.

jaman bengen surat umume digawe wujud lembaran kertas, terus ditulis berita sing biasane isi kabar macem-macem, sing ditulis ana dina, tanggal, taun wektu nulise, ana aran, alamat, daerah sing dituju, sewise pragat ditandatangani terus dilipat lan dianjingaken amplop, sing sampul arep isi aran lan alamat daerah sing dituju, terus dipai prangko, amplop gurine isi aran, alamat daerah sing ngirim ditambah ngarep guri ana kode pose.

surat ning jaman sekiyen penggunaane wis mulai arang dienggo, sebab dianggep kurang cepet lan suwe nyampekakene berita, sebab kalah ning barang-barang teknologi kaya HP, SP, Internet lan Sejene. Tapi surat masih tetep dibutuhaken ning kegiatan kedinasan utawa kearsipan.

B. Kegunaane Surat

sing diarani surat yaiku wujud sarana kanggo komunikasi, sesambungan, hubungan utawa ngupai kabar antara wong siji karo sijine sing tempate bisa parek bisa adoh. surat gunane kanggo ngirim warta, bisa kabar keslametan, kabar kesenengan, kabar kematian/kesusahan, kabar kedinasan, kabar bab usaha dagang lan sejen-sejene. jaman sekien masih dibutuhkan lan digunakaken, sebab praktis luwih murah lan bisa nulis warta sing rada dawa lan komplit kanggo sing dituju :

C. Macem-macem Surat :

 1. Surat kitir/ Surat pribadi (surat ringkes) : surat isi wartane dijukut sing penting-penting bae, utawa ngabaraken bab-bab sing perlu bae, bli nganggo aturan sing lengkap, sing penting sing dituju ngerti apa sing pengeni lan dikabaraken ning sing kirim surat.
 2. Surat kiriman : surat sing isine ngabaraken pengiriman salah sijine wujud barang, carane bisa dikirimaken liwat batur, liwat kantor pos. utawa biro-biro jasa kiriman, lan uga bisa liwat internet lan sejen-sejene.
 3. Surat uleman/undangan : surat sing isine ngulemi/ngundang utawa supaya teka ning umahe sing ngulemi, umpamane arep nyunati, nikahaken, tanggap warsa (ulang taun), syukuran, wisudan lan sejen-sejene.
 4. Surat Lelayu (kematian) : surat sing isine ngabaraken bab kesripahan/kematian/dukacita.
 5. Surat Dinas : surat sing isine bab kedinasan sing dianggep penting sebab isine nyangkut laporan kerja ning kantor minangka prestasi kerjane, kegiatane bisa pemerintah utawa swasta. jaman sekiyen kabeh wis nggunakaken komputer.
 6. Surat Perjanjian : surat sing ditulis ning kertas segel, sing isine perjanjian kerjasama, upamane dol tinuku, simpan pinjam, nyewakaken, gade lan sejen-sejene. surat-surate wis nduweni kekuatan hukum.
 7. Surat Kekancingan(surat keputusan) : surat sing isine njelasaken keputusan umpamane bab pengangkatan, peresmian salah sijine keputusan sing dianggep penting, bisa pribadi/individu keluarga utawa kelompok masyarakat / organisasi. lan nduweni kekuatan hukum.

D. Bagian – bagian Surat

 1. Kop surat
 2. Nomer surat
 3. Bab surat
 4. Setata Basa : isine alamat sing dituju ning surat, contone : – Dumateng para Panitia Lomba Masak, – Kangge Bapak sareng Ibu teng Bandung Jalan… No…,
 5. Adangiyah : njelasaken pendonga, rasa hormat/ngajeni/muji rahayu kanggo sing dikirimi surat
 6. Purwaka : isine unen-unen pembuka njelasaken kabar keslametan, kahanan sing dikirimi surat. conto : – amargi waktosipun sampun caket, menawi boten alangan, para panitia Lomba Masak Tingkat Desa, dipun tunggu rawuhipun benjing.
 7. Surasa basa/isi : isine warta paling penting sing kudu disampekaken ning surat utawa tujuan isine surat
 8. Wasana basa / penutup surat : omongan sing ditulis ning gurine intine surat, sing isine njelasaken menawa surat wis cukup sampe tekan semono
 9. Salam penutup
 10. Titi mangsa : njelasaken utawa nerangaken dina, tanggal, taun, wektu nulis surat
 11. Pepernah : unen-unen sing njelasaken sapa arane wong sing gawe surat
 12. Tapak asma : tanda tangan sing gawe surat
 13. Aran : aran lengkap sing gawe surat

Coba simaken conto Surat Dinas Undangan ning esor iki.

 

Conto Surat Pribadi Kanggo Wong Tuwa

 

Conto Surat Kanggo Wali Kelas

Sewise maca lan catet materi sing penting, mangga kerjakaken latian ning esor iki !

KLIK NING KENE

Wilujeng Ngerjakaken

 

 


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *