C. TEMBANG MACAPAT (Minggu 8) - SMP Negeri 1 Karangampel

C. TEMBANG MACAPAT (Minggu 8)

C. Tembang macapat

Tembang macapat uga diarani tembang “cilik”, utawa tembang sing keiket ning :

  1. guru lagu
  2. guru wilangan
  3. guru gatra

 

Tembang macapat jumlahe ana 11, yaiku :

1. Tembang macapat pupuh ” Durma”

Pupuh Durma

(Sinawung Araneidae wijil utawa isi)

Klenteng randu jebug jambe kang wis tuwa (12a)

Pelem pelok botor cipir (7i)

Wuku wijil kapas (6a)

Beton isi ning nangka (7a)

Asem klungsu raning wijil 8i)

Malinjo klatak (5a)

Isi sawo ran kecik (7i)

 

Pengertian lan maknane tembung durma

Miturut maknane tembang durma iku lagi ana ning prapatan, Mulane cocok kanggo ngungkapaken rasa sewot, rasa panangtang, ngajak tukaran, rasa gregetan.

2. Pathokane tembang durma

Guru wilangan       guru lagu     guru gatra

12                          a

7                           I

6                           a

7                           a                    7

8                           a

5                           a

7                           i

 

Sebab tembang pupuh durma iku kepanjing ning tembang macapat sing tembange keiket ning aturan yaiku :

1. Guru gatra = ukara/kalimat sepada lingsa (koma) ning tembang

2. Guru lagu = dhong dhing swara ning pungkasaning/akhire gatra

3. Guru wilangan = cacahe/jumlah Wanda saben segatra.

 

 

Sesampune maos, nyatet, kerjakaken latian ning esor ini :

KLIK NING KENE

wilujeng ngerjakaken….

Likes:
24 2
Article Categories:
Bahasa IndramayuKELAS IX

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds