Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Wilujeng enjing lare-lare….

Mugia kula sedaya dalam keadaan sehat wal’afiat….aamiin YRA….

Kita lanjut materi bab 1 nggih….

D. Perikanan Laut

Daerah Indramayu anane ning pesisir lor lan parek segara, mulane sing akeh-akeh kegiatan masyarakate akeh sing dadi nelayan, ana sing molah dadi petani tambak, petani jaring apung, petani budi daya rumput laut lan sejen-sejene. Tapining kene sing diarani perikanan laut bli ana, anane nelayan sing saben dinane molahe nganggo prau utawa kapal nggulati iwak ning tengah laut, lan dibedakaken baka prau cilik wektune sedina sewengi  diarani prau rampus lan iwake seger-seger, baka kapal gede wektune kadang-kadang sampe 60 dian lan ulihe akeh puluhan ton.

Masyarakat Indramayu sing akeh kasabe dadi nelayan, akeh sing nduweni kapal-kapal gede, sing jumlahe sekiyen atusan kapal, mulane masyarakat Indramayu umume bli beda bari daerah sejen sing parek  segara kanggo nampung lan ngadol asil ulih-ulihane nelayan sing segara, pemerintah ngadegaken TPI(Tempat Pelelangan Ikan), Ning Indramayu TPI sing paling gede ning desa Karangsong, sejene TPI desa dadap, TPI desa Kandanghaur, lan TPI desa patrol. TPI TPI iku minangka pusat adol tuku ulih-ulihane iwak para nelayan bari masyarakat, iku dikelola ning pemerintah.

kapal-kapal iku baka ngadol iwake ning TPI, yaiku Tempat Pelelangan Ikan. iwak-iwak sing dilelang mau ana singn diadol langsung ning masyarakat, ana sing diadol ning pengusaha-pengusaha ning Jakarta, Bandung lan kota-kota sejene. lan dadi beda-beda pengolahane, sing dituku ning para pengusaha olahan iwak modern, sing ngolah iwak-iwak mau  dadi sosis, otak-otak, lorade, bakso, naget lan sejen-sejene. ana uga pengusaha lokal sing sifate tradisional, sing ngolah iwak dadi:

 1. Sing ngolah iwak dadi masakan langsung, contone sayur kuning, sayur pedesan, pindang gombyang, digoreng, dipepes, sing langsung diadol ning warung-warung, rumah makan, restotan lan sejen-sejene.
 2. diolah dadi gesek jambal utawa iwak asin, panjelan sing asin, panjelan garangan (diolah digarang) lan sejen-sejene.

E. Unggah Ungguh Basa

a. Tema Pertanian

Conto :

Basa  ngoko / bagongan

 1. Saben esuk bapak lunga ning sawah.
 2. Sawahe ditanduri pari, lan galengane ditanduri timun.
 3. Baka arep panen bapa tani nunggu sawahe sing bondol.
 4. Pari-pari sing wis tuwa wernane kuning katon kaya emas.

Basa bebasan / karama

 1. Saben enjing bapak kesah teng sabin.
 2. Sabine ditanemi pantun, sareng galengane ditanemi timun.
 3. Menawi bade panen bapa tani tengga sabine saking peksi bondol.
 4. Pantun-pantun ingkang sampun sepuh wernine jenang ketingal kados emas.

b. Tema Perkebunan

Conto:

Basa ngoko / bagongan

 1. Alas iku dibagi , ana alas jati, ana alas karet lan sejene.
 2. Alas alam tandurane werna – werna pisan.
 3. Tanduran kayu putih sing disuling Godonge.
 4. Sejene iku ana tanduran tebu, sere lan dilem.

Basa bebasan / krama

 1. Wana niku dibagi, wonten wana jatos, wonten wana karet, sareng sanese.
 2. Wana alam niku tanemane werni-werni sanget.
 3. Taneman kajeng petak ingkang disuling rone.
 4. Sanese niku wonten taneman tebu, sere sareng dilem.

c. Tema Perikanan Darat/Perikanan Laut

Conto :

Basa ngoko / bagongan

 1. Bengen prau-prau sing molah nggoleti iwak mangkate bengi, balike esuk.
 2. Sing diingu ning balong parek kali yaiku iwak lele, nila lan bawal.
 3. iwak-iwak iku ana sing diadol ning TPI, ana sing diadol ning pasar.
 4. Mambune masakan pindang ning irung krasa sedep lan wangi
 5. Baka iwak sing gede bisa digawe jambal, baka sing cilik-cilik digawe gesek.

Basa bebasan / krama

 1. Krihin baita-baita ingkang molah ngilari ulam pangkatipun dalu, wangsule enjing.
 2. Ingkang diinggah teng balong caket lepen  inggih punika ulam lele, nila sareng bawal.
 3. Ulam-ulam niku wonten ingkangn disade teng TPI, wonteng ingkang disade teng peken.
 4. Mambete masakan pindang teng grana kraos sedep sareng wangi.
 5. Menawi ulam ingkang ageng saged didamel jambal, menawi ingkang alit didamel gesek.

Mangga ngisi latian ning esor iki :

Wilujeng Ngerjakaken!!!!


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *