OBJEK WISATA LAN PENINGGALAN SEJARAH

1. Obyek Wisata
Kabupaten Indramayu kepanjing ning Provinsi Jawa Barat, sing anane ning bagian
pesisir sisih lor sampe laut Jawa mengulon, mulane nduweni sebutan “pantura”. Bagian sisih
kidulé watesan bari Kabupaten Cirebon. Sisih kuloné watesan bari kabupaten Majalengka
bari kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu kewentar ning sebutan ” Daerah Lumbung
Pari”, ” Kota pelem Cengkir”, lan Kota Lenga”.
Obyek-obyek wisata sing ana ning Kabupate’n Indramayu sebenere kepanjing pepek
lan akeh. Obyek wisata iku ana sing dibangun ning pemerintah, ana sing dibangun ning
swasta utawa masyarakat. Obyek-obyek wisata ana sing dibangun ning pinggir pesisir, ana
sing ning pinggir kali, ana sing ning tengah laut, ana sing dibangun parek pegunungan, ana
sing wujud bangunan tua sing sekiyen diarani bangunan cagar budaya utawa BCB, ana sing
dikelola ning pemerintah yaiku sengaja dibangun gedung minangka obyek pengembangan
ilmu pengetahuan (taman Pintar) ning pemerintah. Lan sejen-sejene.

A. PENGERTIAN OBYE’R WISATA
Pengertian obyek wisata, yaiku salah sijine wahana /tempat sing sengaja digawe
kanggo gawe seneng-seneng masyarakat, pengertian seneng-seneng digunakaken kanggo
ngilangaken rasa pegel/sayah lan nyenyeneng ati(refresing), bisa dewekan / sekeluarga,
sejene iku bisa kanggo obyek penelitian. Mbangun obyek wisata sejene dipilih tempate sing
duwe keistimewaan , upamane :
1. Parek pesisir/laut, parek gunung,ana grojogane, ana guwane, lan sejen-sejene
2. Nduweni nilai-nilai sejarah , ana peninggalan bangunan cagar budayane, upamane:
Banguan candi, Patirtan (pemandian), Gua alam utawa gua gaweyan, peninggalan makam
sing dianggep keramat ,utawa cikal bakale wong jaman bengen bisa dadi tempat jiarah lan
sejen sejene, iku mengkone bisa diadol ning masyarakat sing bisa ngasilaken duit.
3. Sarana lan Prasarana .Obyek wisata sengaja dibangun lan ditambahi ning pengelola ,
minangka servis uga dilengkapi bari sarana-sarana minangka penunjange. Pembangunan
obyek wisata biasane milih tempat sing bagus (strategis) lan gampang ditekani, ana
tempat kanggo parkir kendaraan, sejene iku obyek-obyek wisata biasane dilengkapi bari
sarana-sarana, contone:

B. Sarana lan Prasarana
Obyek wisata merlukaken sarana lan prasarana minangka pelayanan lan servis pengelola
wisata ning para pelancong utawa wisatawan, anane prasarana lan sarana iku sing bisa dadi
alat penunjang lan gawe betahe para pelancong utawa wisatawan. Sarana lan prasarana iku
bisa wujud :

1. Bangunan khusus tempat istirahatkanggo para pelanconge (wisatawan).
2. Tempat jajanan /kuliner yaiku warung warung/cafe-cafe sing nyediakaken awit jajan
pasar /jaburan/kuweh-kuweh, lan warung sega bari macem-macem jenis masakan lan
inum-inumane, sampe sing ciri khas masakan lan inumane.
3. Alat transportasi disediyakaken macem-macem sarana transportasi:sewaan sepedase-
peda motor, dokar/andong/kereta, mobil wisata, kanggo obyek wisata sing anane ning
pinggir prau disediyakaken ban, selancar, prau kanggo muter-muter ning pinggiran segara.
Lan sejen-sejene.
4. Panggung terbuka, minangka tempat pagelaran pertunjukan manggunge artis-artis luar/
lokal, utawa pengunjung sing pengen ngramekaken lan nampilaken kebisaane.
5. Bangunan tempat istirahat utawa midange para pelancong/wisatawan.
6. Wc, kamar mandi tempat bilas, Ian mushola
7. Bangunan tempate pengelola wisata, yaiku digunakaken tempat informasi Obyek wisata,
lan layanan informasi, lan layanan sejene.

pantai tirtamaya

C. Tempat lan Jenis Obyek wisata
Obyek wisata ning Indramayu akeh pisan. Ana sing ning pinggir pesisir laut, ana sing
ning pinggir kali, ning tengah laut, ana ning bendungan dayung, ana ning pedesaan, pinggir
alas jati, lan sejen-sejene.contone:
1. Obyek wisata Pinggir laut
a. Obyek wisata Tirtamaya, yaiku obyek wisata sing dibangun ning pemerintah dikelola
ning Disbudpar. Obyek wisata Tirtamaya kepanjing ning obyek sing sarana lan
prasarana lengkap ana kabeh kanggo nglayani para wisatawan sing pada teka, sejene
kanggo seneng-seneng, warung lan cafe-cafe uga nyediakaken kuliner-kuliner khas
Indramayu.
b. Obyek wisata Glayem utawa Dadap, obyek wisata pesisir lan kuliner.
c. Obyek wisata Balongan Indah, obyek wisata pesisir lan kuliner.
d. Obyek wisata Eretan, Wisata laut lan wisata kuliner
e. Obyek wisata alas mangrove Karang Song, obyek wisata alas mangrove, pelabuhan.
pesisir lan kuliner lan sejen-sejene.

pantai wisata tirtamaya

2. Obyek wisata pinggir kali Cimanuk
a. Obyek wisata pinggir kali Cimanuk,Sing dibangun sing guri Masjid Agung sampe
tekan ning arepe Kantor Pos sing mbangun pemerintah daerah.sarana lan prasarana
kaya cafe, warung kanggo kuliner, panggung pertunjukan, sarana dolanan bocah uga
disediyakaken
b. Obyek wisata Taman Pintar, yaiku obyek wisata pendidikan dibangun pemerintah,
anane ning dayung
c. Wisata bangunan kuna lan benda-benda bersejarah, Contone Bangunan Pacinan,
Bangunan Kleteng Cina, Bangunan Gedung Agung peninggalan jaman Belanda,
Bangunan Cagar budaya Makam Wiralodra

d. Obyek wisata Musium Bandar Cimanuk akeh nyimpen pusaka-pusaka kaya: keris
tumbak, pedang, cakralan sejen-sejene.

Taman pintar Indramayu

3. Obyek wisata Pinggir Rawa
– Obyek wisata Rawa Bolang/ Bantar Bolang, wisata alam lan kuliner.

Anggota Pramuka merakit tenda saat pengikuti Jambore Kemah Terapung (Floating Camp) di Situ Bolang, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (10/5). Kegiatan yang diikuti anggota Pramuka dari berbagai sekolah tersebut sekaligus upaya memecahkan rekor Muri tenda terapung terbanyak. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc/18.

4. Obyek wisata tengah Laut.
a. Obyek wisata pulo Menyawak, adohe 26 mil (50 km), ambane pulo 200 ha. Pulo
menyawak lan bangunan sing dibangun mercusuar tujuane bengene sampe sekiyen
digunakaken, kanggo ngatur lalu lintas perhubungan ning tengah laut, bangunan
mercusuar tugase gawe penerangan ning tengah laut, supaya kapal-kapal sing liwat bli
tabrakan, uga bli nabrak watu karang.
b. Pulo Menyawak sekiyen didadekaken dadi destinasi obyek wisata bahari sing ana ning
tengah segara, manjing ning Kabupaten Indramayu.
c. Baka manjing obyek wisata pulo Menyawak, bakal dipapag bari dermaga sing sengaja
dibangun kanggo bisa manjing ning pulo Menyawak, lan bisa ndeleng taman laut sing
endah, bari trumbu karange lan macem-macem satoan laute, iwak hiasae lan sejene.
d. Pasir putihe lan sumber banyu ademe,lan kewan koloni menyawak, sing kepanjing
satwa langka. Sing bisa narik wisatawan, alas mangrove.
e. Bangunan menara mercu suar sing dibangun jaman Kolonial Belanda yaiku jaman
Z.M. Willem III ning taun 1872, sing sampe sekiyen masih dienggo lan digunakakaken
kanggo navigasi transportasi laut, yaiku baka bengi kanggo madangi lan nandai uga
ngupai tengara supaya kapal-kapal bli nabrak watu karang, Pulo Menyawak dikuasai
ning Departemen Perhubungan Internasional, lan Pemerintah kabupaten Indramayu.

pulau biawak

Kegiatane Obyek Wisata Pulo Biawak
. Obyek Wisata alas mangrove bari ndeleng: Demarga, pasir putih, kewan lomang -lomang
lan kewan menyawak ning alam bebas
Kegiatan selam (diving) snorkeling, mancing, lan petualangan/penjelajahan ning jero alas
tutupan sing akeh dicukuli tanduran-tanduran langka, anggrek lan simbar, uga satoan
kaya ula sanca, celeng lan menyawak, uga margasatwa kaya manuk pelikan, cangak, lan
manuk cleret biru lan satwa séjéné sing dilindungi, manuk-manuk sing migrasi /teka ning
pulo menyawak iku manuk asale sing Australia.
• Beburu iwak hias alam sing segara, biota laut, watu karang.tripang lan sejene.
• Lelayaran nglilingi pulo nunggang prau cadik.
• Pertanian rumput laut lepas pantai.
• Penelitian ilmiah yaiku ning alas tutupan/alami sing ana ning pulo Menyawak masih akeh
tanduran-tanduran langka, tanduran anggrek lan simbar, kewan-kewan kaya menyawak,
ula, celeng lan sejene.

D. Rerajinan, Masakan lan Inuman Khas Indramayu
Sebab Indramayu masyarakate sing akeh-akeh dadi tani lan nelayan mulane baka
manjing ning Indramayu ,sedalan-dalan para pengunjung bisa ndeleng apa bae usaha lan
penguripane masyarakat Indramayu.
1. Obyek kegiatan sing ana ning pinggir kali yaiku bisa ndeleng ketrampilan kerajinane
para nelayan Dermayu. sing lagi gawe prau lan kapal-kapal. sing awit gawe prau cilik
sedengan sampe kapal sing gede, sing prosese dikerjakakene ning pinggir kali, lan masih
nggunakaken teknologi sing digunakaken masih teknologi tradisional
Kapal-kapal sing digawe ana sing dawane 34 meter, ambane ana sing 15 meter, kapal-
kapal iku sekiyen sing akeh-akeh wis bli nggunakaken layar maning, tapi wis nggunakaken
mesin diesel minangka tenaga penggerake,malah baka kapale gedewis nggunakaken
mesin mobil loro. Sing siji kanggo kebutuhan kapal, penerangan, kanggo friezer, sing sijine
kanggo njalanaken mesin mulai ngudunaken jaring lan narik jaring iwake.
2. Jenis-jenis aran-aran prau asli sing ana ning Dermayu jaman bengen arane macem-macem,
Yaiku: Kolek, Cengkok. Soto, Sope, Dorit, Tembon. Jegong lan Konting. Sekiyen mung kari
3 jenis, yaiku Kolek, Sope, lan Tembon, sejene wis pada langka, kalah bari model-model
prau modern jaman sekiyen.
3. Kegiatan sejenebisa ndeleng para nelayan sing lagi pada ngolah iwak minangka home
industri, ngolah iwak ana sing lagi mepe iwak gesek wutuhan, ana sing diolah dadi gesek
jambal, ana olahan panjelan yaiku potongan iwak cilik lan ana sing gede.
4. Ana sing ngolah iwak-iwak iku dadi kegiatan home industri kuliner, yaiku dadi macem-
macem masakan olahan sing diadol ning warung. ning pasar lan tempat tempat wisata
sejene. Sing diolah dudu iwak bae masih ana asil laut sejene contone iwak, sontong,
kerang, kepiting, rajungan lan sejen-sejene.
5. Masakan utawa kuliner Indramayu, sing tradidional yaiku : Sega lengkoh, Docang, Rumbah
lur, lan sejene, jajan pasar : Tapel, Srabi, blengep cotot, klepon, cikak, Koci, lara gudeg lan
sejene. sing kewentar yaiku :” Pedesan entog” yaiku iwak entog sing dimasak pedes.
Pindang endas gombyang . yaiku masakan pindang sing bahane endas iwak manyung,
Bakar iwak etong, lan sejen-sejene. Inuman khase yaiku inuman sing digawe sing woh
Kwista, Jembatu, kapidada, kripike yaiku kripik tike sing bli ana ning tempat sejen.

kerajinan khas dermayu batik pauman

masakan khas indramayu pindang gomyang

es dawet

 DELENGEN VIDEO KIEN AMBIRAN LUWIH WERUH WISATA SING ANA  NING INDRAMAYU

Evaluasi Materi

seuwise menyimak materi ning duwur, mangga di isi form ning esor kien:

Likes:
37 3
Views:
2260

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.