Paramasastra (jenise ukara) - (minggu 10) - SMP Negeri 1 Karangampel

Paramasastra (jenise ukara) – (minggu 10)

Jenise ukara yaiku

1. Ukara Pitakon utawa takon yaiku ukara sing isine njaluk wangsulan utawa jawaban. Cirine ukara pitakon baka takon nggunakaken : apa, sapa, endi, pira, kepriben, kanangapa, terus ning guri ukara pitakon diupai tanda waca “?”.

conto :

Padinan/ngoko                                                                 Bebasan/krama

 • apa : 1. apa bae sing arep digawa?                             Punapa mawon ingkang bade dibakta?
 • sapa : sapa bae sing wis pragat nulis?               Sinten mawon ingkang sampun priyad nyerat serate?
 • endi/mendi : endi bae sing dipilih?                          Pundi kemawon ingkang dipunpilih?
 • pira : ana bocah pira sing melu?                                Wonten lare pinten pinten ingkang milet?
 • kepriben/kepriwe : kepriben cara nulis surat?       Kepripun cara nyerat serat?
 • kenangapa ; kenangapa sira bli manjing?               Kenging punapa sampeyan boten mlebet?

 

2. Ukara Kongkon/hagnya yaiku sing isine ngongkon karo wong sejen, supaya gelem ngerjakaken apa sing dikongkonaken. Cirine ukara kongkon ning gurine ukara ditambahin bari panambang (akhiran) : a, na, nang, ana, aken, ning gurine ukara ana tanda waca “!”.

conto :

Padinan/ngoko                                                                 Bebasan/krama

 • Nang sira njukuta dikit!                                                       Nang sampeyan mendeta krihin!
 • Sedurunge mangkat mangana dikit!                                 Sederenge kesah dahara krihin!
 • Andri adine dimetnang dikit!                                             Andri adine dipendetnang krihin!
 • Jukutana pelem-pelem sing tigel!                                     Pendetaken pelem-pelem ingkang dawah!
 • Menekaken duite, aja kesuwen!                                         Mrikikaken yatrane, sampun kelaminen!

 

3. Ukara Crita yaiku ukara sing njelasaken apa sing dideleng, dirungu, lan dirungokaken.

conto :

 • kita mau weruh ana arak-arakan ning alun-alun. (Padinan/ngoko)
 • kula wau sumerep/ningal wonten arak-arakan teng alun-alun. (Bebasan/krama)
 • apa wis ngrungu kabar sing Jakarta. (Padinan/ngoko)
 • punapoa sampun mireng kabar saking Jakarta. (Bebasan/krama)
 • awake kita krasa bli enak. (Padinan/ngoko)
 • badan kula kraos boten sekeca. (Bebasan/krama)

Sewise nyimak lan nyatet materi ning duwur, mangga kerjakaken latian ning esor iki :

KLIK NING KENE

 

WILUJENG NGERJAKAKEN

 

Likes:
15 4
Article Categories:
Bahasa IndramayuKELAS VIII

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.