Kompetensi Dasar :  3.4 Menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi
yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan.

STRUKTUR DAN FUNGSI JARINGAN TUMBUHAN

Tentunya kamu masih ingat dengan kelas VII mengenai jaringan pada tumbuhan. Jaringan terdiri atas jaringan epidermis yang berfungis sebagai pelindung, jarigan parenkim yng berfungis sebagai dasar untuk jaringan lainnya, jaringan penguat yang terdiri atas sklerenkim dan kolenkim, serta jaringan pengangkut yang teridir atas xilem dan floem. jaringan- jaringan tersebut akan membentuk organ akar, batang, daun dana buah. Berikut ini akan menjelaskan mengenai bagian penyusun dan fungsi dari akar, batang, daun, bunga dan buah.

A. Struktur dan Fungsi Akar,Batang, Daun dan Bunga

1. Struktur dan Fungsi Akar

Akar merupakan bagian paling bawah dari tumbuhan. akar berfungsi untuk menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, meneyrap air dan garam mineral, bernafas, serta tempat menyimpan cadangan makanan.

pada kelompok tumbuhan berbiji, ada dua sistem perakaran, yaitu sistem perakaran tunggang dan serabut. Sistem perakaran tunggang mempunyai bagian berukuran besar yang disebut akar utama. di sekitar akar utama, tumbuh akar-akar kecil sebagai akar cabang. Jadi, sistem perakaran tunggang terdiri atas akar utama dan akar cabang. sistem perakaran tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil., contohnya mangga,wortel,dan rambutan. Sistem perakaran serabut tidak mempunyai akar utama. Akar tumbuh dari pangkal batang dan cabang-cabang membentuk struktur seperti serabut. Sistem perakaran serabut terdapat pada tumbuhan monokotil, contohnya rumput,padi,dan jagung.  sumber :Buku IPA Terpadu

 

sumber :https://dosenbiologi.com/tumbuhan/jenis-jenis-akar-tumbuhan 

2. Struktur dan Fungsi Batang

Batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan akar dan daun. Pada beberapa jenis tumbuhan, batang menjadi tempat penimbunan cadangan makanan, Batang mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan akar. Pada batang, terdapat buku dan ruas. Buku  merupakan tempat melekatnya daun,sedangkan ruas merupakan bagain batang diantara dua buku.

https://www.anantakendek.com/2021/01/struktur-dan-fungsi-jaringan-tumbuhan.htmlsumber : 
Gambar 4.4 Penampakan Luar batang tumbuhan

Struktur anatomi batang mirip dengan akar; terdiri atas epidermis, korteks,endodermis,dan stele.

3. Struktur dan Fungsi Daun

Daun pada umumnya berwarna hijau serta berbentuk lebar dan pipih. bagian yang tipis melebar disebut helai daun. Bentuk daun ada yang bulat,panjang,lancip dan duri. Pada helai daun terdapat tulang-tulang daun. Tulang daun tumbuhan monokotil,seperti padi,rumput, dan jagung, berbentuk melengkung sejajar. Tulang daun tumbuhan dikotil,seperti mangga, wortel dan rambutan,berbentuk menyirip dan menjari.

Susunan daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun disebut daun tunggal apabila pada satu tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Apabila terdapat beberapa helai daun pada satu tangkai daun, daun tersebut disebut daun mejemuk. Struktur anatomi daun terdiri atas epidermis,mesofil,dan berkas pembuluh.

Perbedaan Struktru Luar Daun Monokotil dan Dikotil (a) Daun Pepaya (b) Daun Jagung

Jenis-jenis bentuk daun

https://emodul.kemdikbud.go.id/B-IPA-8/B-IPA-8.pdf

4. Struktur dan Fungsi Bunga

Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai organ reproduksi generatif. Struktur bunga terdiri atas kelopak,mahkota,benang sari dan putik.

Bunga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian fertil dan bagian steril. Bagian fertil meliputi  mikrosporofil benang sari dan makrosporofil putik, dengan daun buah sebagai penyusunnya. Sementara itu, bagian steril terdiri dari bunga, tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, dan perhiasan bunga, yang dalam hal ini mencakup kelopak bunga dan mahkota.

https://id.pinterest.com/pin/675117800384419925/

Bunga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan. Perhiasan disini terdiri dari calyx (kelopak bunga) dan corolla (mahkota bunga). Alat perkembangbiakan bunga lengkap terdiri dari pistilum (putik), yaitu alat kelamin betina yang dapat membentuk ovum dan stamen (benang sari), yaitu alat kelamin jantan yang dapat menghasilkan serbuk sari (polen).

Sementar itu, bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki alat perkembangbiakan dan perhiasan lengkap. Bunga telanjang adalah bunga yang tidak memiliki perhiasan bunga, sedangkan bunga mandul adalah bunga yang tidak memiliki alat perkembangbiakan. Fungsi utama bunga adalah sebagai alat reproduksi generatif.

Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibagi menjadi:

a. Bunga biseksual, yaitu bunga hermafrodit atau bunga sempurna (memiliki benang sari dan putik).

b. Bunga uniseksual, yaitu bunga yang hanya mempunyai benang sari atau putik saja.

sumber :https://www.kelaspintar.id/blog/tak-berkategori/struktur-dan-fungsi-jaringan-bunga-8798/

5. Struktur dan Fungsi Buah dan Biji

Sebenarnya dari mana asal buah dan biji ini, ya?

Buah berasal dari bagian dasar yang disebut dengan ovarium atau sering kita sebut dengan bakal buah.

Salah satu bagian dari bunga, yaitu putik atau pistillum. 

Putik terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung atau bakal buah juga dikenal sebagai ovarium.

Sedangkan, untuk bagian yang memanjang dikenal sebagai tangkai putik atau stilus.Untuk kepala putiknya dikenal dengan stigma. Di dalam bakal buahnya juga akan mengandung satu atau lebih bakal biji atau ovul.

Untuk perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan untuk biji akan berkembang menjadi biji.

https://adjar.grid.id/read/542913929/struktur-dan-fungsi-bunga-buah-serta-biji?page=all

B. Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Tumbuhan adalah makhluk hidup yang mempunyai daun, batang, dan akar. Dengan beberapa bagian tersebut, tumbuhan mampu memproduksi makanannya sendiri dengan memanfaatkan zat klorofil pada daun untuk memproses aktivitas fotosintesis. Tumbuhan memiliki jaringan sebagaimana manusia dan hewan. Jaringan merupakan sekelompok sel dengan asal, struktur, dan fungsi sama. Pada jaringan tumbuhan terdapat dua jenis di dalamnya yaitu jaringan meristem (embrional) dan jaringan permanen (dewasa).

Kedua jaringan tumbuhan tersebut memiliki berbagai perbedaan. Perbedaan cukup terlihat dari ciri-ciri yang dimilikinya. Jaringan meristem nantinya akan berkembang dan berubah menjadi jaringan dewasa.

Jaringan meristem, jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional sehingga akan terus-menerus membelah. Dalam jaringan ini akan terjadi pembentukan sel-sel baru melalui pembelahan mitosis. Hal tersebut membuat tumbuhan mengalami pertumbuhan pada tinggi dan volumenya. Fungsi jaringan meristem yaitu sebagai jaringan embrionik pembentuk sel-sel baru yang nantinya berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Tidak ditemukan adanya fungsi khusus pada jaringan ini seperti halnya jaringan permanen.

sumber :https://tirto.id/rangkuman-struktur-dan-fungsi-jaringan-tumbuhan-meristem-permanen-gjtS

TUGAS

 

Silahkan kerjakan Latihan soal berikut ini :

 

 

 


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *