BAB1-A. Jenis Permainan lan Olahraga Tradisional#kelas9-semester1 (minggu 3-4) - SMP Negeri 1 Karangampel

BAB1-A. Jenis Permainan lan Olahraga Tradisional#kelas9-semester1 (minggu 3-4)

Kompetensi Dasar :

1.1 Menerima, mensyukuri, menghayati dan mengamalkan anugrah Tuhan berupa bahasa Jawa dalam bentuk jenis permainan tradisional, dan olahraga tradisional, dalam undha usuk basa ngoko/bagongan, krama/bebasan serta menulis yang baru.

1.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli,gotong royong, toleransi, damai, responsif dan proaktif dalam menggunakan bahasa Jawa melalui permainan tradisional dan olahraga tradisional.

1.3 Memahami dan bisa mencoba permainan tradisional dan olahraga tradisional.

Tujuan Pembelajaran :

 1. siswa mampu menyebutkan jenis-jenis permainan tradisional
 2. siswa mampu memainkan salah satu jenis permainan tradisional
 3. siswa mampu melestarikan permainan tradisional

#Jenis Permainan, Olahraga Tradisional#

A. Dolanan Bocah Tradisional

Jaman wong tuwane kita bengen, sing diarani dolanan bocah tradisional wujude akeh pisan, ana dolanan kanggo kumpulan bocah akeh, ana sing pasangan, ana sing ditindakaken bareng-bareng lanang wadon. Penampilane dolanan bocah ana sing wujud dolanan bae, ana sing bari ditembangaken. Dolanan bocah iku bengene ana sing ditindakaken ning wektu sore sampe bengi, umume ning wektu padang wulan, sebab jaman bengin sing arane listrik durung ana, baka ana masih ning kota-kota bae, durung manjing ning desa-desa.

Kanggo umah-umah ning pedesaan sing durung dipasangi listrik, nggunakaken lampu sentir yaiku lampu sing digawe bekas kaleng cet sing diupai deles, lengane bisa lenga tanah, utawa lenga lentik. Kanggo sing rada mampu utawa sugih nggunakaken lampu teplok/tempel yaiku sing wis nggunakaken semprong kaca. Baka sing luwih sugih utawa pejabat nggunakaken lampu petromal utawa setrongkin yaiku lampu sing murube kudu dipompa lan nggunakaken kaos lampu.

Jaman bengen baka sore kebiasaane wong-wong  tuwa pada midang ning latar, apa maning baka pas padhang wulan jagata terang lan bli udan, swasane ning latar mulai tambah rame pisan, bocah-bocah, gede cilik, lanang wadon, tuwa enom bocah tanggung, bocah dewasa, sampe wongtuwa, sing dikerjakaken werna-werni pisan.

Kanggo ibu-ibu ana sing midang ning arep umahe, ana ibu-ibu sing nutu pari ning lesung, sejene nosoh pari kanggi dadi beras, ibu-ibu akeh sing melu mbantoni melu nutu, kanggo gawe semangat nutu parine bari kotekan, musik kotekan iku ibu-ibu bari nutu  nibakaken alune ana sing nggunakaken irama, ana sing nganggo irama siji, irama loro, telu lan ana sing ngegongi swarane khas pisan. Ibu-ibu sejene kerjaane nutu pragat, tapi bisa seneng-seneng nggelar musik kotekan sing nyebabaken swasana dadi rame. sebagian ana sing mung kumpul-kumpul bae ndelengi anak-anake pada dolanan ning latar.

Macem-macem Dolanan Bocah

Baka ndeleng bocah jaman sekiyen beda pisan bari jaman bengen, jaman sekiyen dolane ning maal, nunggang motor, terus dolanan HP cukup ning kamer dewekan, yaiku sing gawe rusak, bocah dadi males lan males segalane, tangi turu ngecek HP, bli adus dipit, arep mangkat sekolah masih dolanan HP, sampe ning sekolah mash dolanan HP senajan umpet-umpetan, balik sekolah ya mekonon, bli kaya bocah jaman bengen, sing durung kena virus HP, akeh kegiatan sing gawe sehat yaiku dolanan bocah.

Sing arane dolanan bocah awit jaman bengen wis ana, ngumpule bocah-bocah ning latar nglairaken macem-macem dolanan bocah, dolanan bocah ana sing kegiatane dibarengi bari lagu-lagu utawa tetembangan, ana sing bli nggunakaken lagu utawa tetembangan. Jaman bengen dolanan bocah iku dipraktekaken bareng-bareng bari batur-bature ning latar umumen ning wektu padang wulan, dolanan bocah sing ditembangaken bareng-bareng nambah ramene swasana lan ditonton ning para wongtuwane. sing beli ditembangaken umume sifate kegiatan olahraga, bisa dilakokaken dewekan, pasangan, utawa rombongan. keterangane ana ning esor :

a. Ning esor iki conto-contone dolanan bocah sing ditembangaken

 1. Jamuran

  Biasane ditindakaken ning bocah-bocah cilik utawa tanggung lanang wadon jumlahe rada akehan, kegiatane kabeh dimulai sing hompimpah bareng-bareng, terus sing terakhir pingsut lan sing kalah ngadeg ning tengah, terus sejene gawe kalangan / lingkaran bari gandengan tangan, terus pada nyanyi bareng-bareng “jamuran yo ge ge tok, jamur apa yo ge ge tok, jamur gajih mlejijeh seara-ara, sira mbadek jamur apa” ning ucapan “sira mbadek jamur apa” bocah-bocah pada ndeprok utawa ning lemah, terus sing ning tengah nunjuk salah sijine bocah sing ndeprok ning kalangan bari takon “jamur apa?, dijawab “jamur barat” krungu omongan jamur barat bocah-bocah pada bubar pada nggoleti pasangane, kelompoke biasane kudu ganep, baka ana sing ganjil bocahe diukum supaya nyanyi, mengkonon ditembangaken bolak balik.

2. Sedengdeng Jae

Ditindakaken ning kumpulan bocah jumlahe bisa 20 bisa 15 utawa seanane, terus gawe kalangan (lingkaran) bari cekelan tangan, terus pada ndodok ngadep mengarep kabeh. salah sijine bocah nyiapaken watu siji, terus pada nembang bareng, bari nembang watune dipndah utawa dinekana ning sebelah tengene utawa arah jarum jam, mengkonon bolak balik sampe lagu sing terakhir pragat, lan sing ulih watu iku kenang ukuman. biasane ukumane dikongkon nembang. conto lagune “sedendeng jae, mega malang, seduren suri, yu bapak yu ndara, yu bapak yu ndara, mati layung mati layung, sing kedanan klambi gadung, mojoka ngidula, ngidul semangka jingga wora-wari gandaria, ser-ser pepesan wader, bokong entog, rada bunder.

3. Peci-peci Turi

           Peci-peci Turi

Gemawang-gemiwing

Si Nini

Mbebek kedawung

Lengane putih-kuning

Tunjung iket-iket kebo besar

Ngagara buaya bunting

Kisik

Bocah-bocah cilik

Selanjar-selonjor

Ana jempol ana jentik

Diitung ngadep ngalor

Siji, loro, telu, papat, lima

Kaping lima iku dadi

Dadi…………………..

4. Ula-ula klabang 

Ula-ula klabang

Kelabang dawa buntute

Apa abang, apa ireng

Hap !

Bocah-bocah barisa

Dawane ula klabanng

Apa putih, apa abang

Hap !

5. Sekentrungan

Sekentrungan jambe wana

Ayam tulek tangisana

Nangisi batang ula

Pak gemping iwing-iwing

Pak gempong owong-owong

Sir-sir pong kedele kosong

6. Cublek-cublek suweng

Cublek-cublek suweng

Suwenge ting gelenter

Mambu ketundung gudel

Pak empo lera-lere

Sapa ngguyu ndelikake

Sir sir pong kedele kopong

Sir sir pong kedele kopong

7. Salimpetan

Salimpetan-salimpetan

Kang ngudari kang nguculi

Cupuk sinde tali rante

Endul mbokira lunga ngidul

Dipapagi setan gundul

Cengangas cengenges

Ana kodok bisa nape

Dikancing jetret

Salinteran salinteran

Aja pegot aja ucul

Dolanan karo sebatur

Gat jagate wayah sore

Dolanan pragat wayahe

Wis surup srengenge

Gage balik ning umahe

Dikancing jetret

8. Laince

Laince-laince

Aja geger-geger ngkene

Gegere pasar gede

Si embok tuku tape

Si bapak tuku cempe

Ditarik jenggote, embeeeeee

b. Conto dolanan bocah sing bli nganggo tembang

Kegiatane pada bari kegiatan ning duwur, ana sing pasangan, rombongan, ana sing dimainaken ning padang wulan, ana ning wektu awan. contone :

 1. Kubuk : Biasane ditindakaken ning bocah-bocah wadon 5 sampe 6 bocah, sing nganggo dolanane kecik utawa klungsu, kadang krikil, utawa kuwuk/kerang.
 2.   Beklen/bekel : Kepanjing ning dolanan bocah wadon, biasane pasangan utawa grup, beklen digawe sing cetakan kuningan jumlahe ana 8 iji, lan bola karet rada cilik.
 3.   Dakon/congklak : sing main bocah loro. nggunakaken alat sing arane “dakon”, utawa congklak, dakon ana clowokan sing jumlahe ana 16 lan 2 clowokan kiwe tengen bunderane rada gede luwih jero, clowokan iku baka maen diiseni bari kuwuk/kerang laut saben secluwekan diisi 10 kuwuk, diawiti bocah loro pingsut dikit, sing menang sing mulai, yaiku nyrowok kuwuk kuwuk sing ana ning sebelah paling tengen, mulai bagi arah jarum jam saben clowokan diiseni siji-siji kepanjing sing gede, baka entoke ning clowokan cilik, isi clowokan mau dijukut kabeh lan didumaken ning sebelah tengene lan seteruse, baka entoke ning clowokan gede bisa njukut ning clowokan ning endi bae, terus dibagi maning, sampe entoke kuwuk ning clowokan, akehe kluwuk ning clowokan gede iku pemenange, mengkonon seteruse.
 4.   Engklek/sunda mandah  :  ditindakaken bocah loro utawa, dolanane gentenan, sawise gawe gambar ning lemah wujud kotak-kotak utawa areng, diawiti pingsut dikit, sing menang sing mulai yaiku nguntalaken kreweng ning kotak, baka krewenge nibani garis, utawa wektu engklek ngidek garis dianggep salam/hum, diganti sing bocah keloro, mengkonon bolak-balik.
 5.    Rok umpet/bon-bonan  :  Dolanane bisa akehan, dimulai sing humpimpah, sing kalah jaga tempat, ngetung bari nutup rai, pas itungan kesepuluh, kabeh bocah pada umpetan, sing jaga nggulati sing pada umpetan, baka ana sing bisa ngenggol/ngidek hum dianggep menang.
 6.   Gobag sodor  :  Sing dolanan ana bocah 8 dibagi loro, dadi sing main 4 sing jaga 4, sing main bli kena keemek sing jaga, sing maen mulai manjing (A) ngliwati para penjaga garis, garis 1,2,3,4 lan sing mai kudu ati-ati wektu manjing aja sampe keemek/kesenggol awake ning sing jaga garis, sing maen dadi penjaga, mengkonon seteruse bolak balik. kanggo bocah sing maen (1,2,3,4) bisa ngliwati garis 1,2,3,4. Dinyatakaken menang. Dolanan gobag sodor jaman bengen biasane baka dimaenaken / ditindakaken ning wektu padang wulan sampe tengah wengi.
 7.    Lumpat tali  :  Sing maen bisa bocah akeh, nggunakaken karet gelang sing dianyam dadi tali kira-kira 3 meter. sewise hompimpah sing kalah bocah loro terakhir iku sing nyekel taline, bocah loro ngubengaken taline bocah sejene manjing bari mlumpat mlumpat bli kena kenang tali, sing kepindo bari nggawa watu bari ditibakaken bari mlumpat dijukut maning, sing kesenggol tali iku sing maen ngubengaken tali.
 8.    Egrang/jangkungan  :  egrang utawa jangkungan biasane digawe sing pring sing diupai bancikan kanggo tempate sikil wektu dienggo mlaku nggunakaken egrang. nganggo egrang jaman bengen kanggo balapan, utawa dienggo ning kegiatan sirkus, para pemain sikrus nunggang egrange digawe duwur mulane sing nganggo egrang katon duwur pisan.
 9.     Glatikan/gatrik/bentik : Sing main biasane luwih sing bocah loro, telu utawa lewih akeh. sing diarani glatik atau benti ana loro, sing siji dawa dawane loro setengah klan, sing sijine dawane sekilan setengah. bentik bisa digawe sing kayu utawa pring, sing kanggo mukul biasane luwih sing dawa. carane main bentik sing cilik ditumpangaken ning watu/kreweng, terus dipukul wilah bagian arepe/ujunge bari bentik sing dawa, sebab kenang pukulan bentik sing cilik mumpul terus dipukul/disabet sekuate sampe tiba adoh, tibane bentik diukur bari dawane bentik cilik sampe tekan ning tempat wektu bentik disabet/dipukul, sing paling akeh lan sering main iku sinmg dianggep menang.
 10. Dir-diran/Kenekeran/Gundu : Jaman bengenana sing ngarani H A, sing dolanan bisa bocah akeh, diawiti gawe garis duwur kira-kira 2 meterm ning esore jarake setengah meter pas tengah digambar huruf H, ning esore maning kira-kira 1 setengah meter pas tengah digambag A. Sing maen ngadeg ning gurine aksara A, mulai nguntalaken/mbalangaken kenekere/plinciane/gundune/dire, baka tiba ngluwihi garis diukum, kenekere ditaroh ning huruf H, huruf H ana 6 titik, kanggo bocah sing diukum ning huruf H 6 bocah, baka lewih sing 6, kenekere ditaroh ning huruf A. sing tibane ning pas garis iku sing mulai dikit, baka laka sing tiba ning pas garis, sing parek garis iku sing mulai dikit. sing mulai njentik kenekere ning keneker sing paling parek, baka kena sing kena bli kena maen. baka bli kena sing esore sing maen, mekonon seteruse.
 11.   Patahan  : yaiku dolanan sing nggunakaken tugelan gendeng, ana sing nyebut trengkal, ana sing nyebut kreweng. cara maene ana 2 kelompok suwit dipit sing kalah mbidik tumpukan tugelan gendeng, terus baka kena, njukut bola sing di anggo mbidik mau, terus tugelan gendeng sing berantakan di susun maning kira-kira rapih kaya mau ning kelompok lawane sing menang, terus kelompok sing mbidik nglemparaken bola ning lawane sing lagi mbeneri tugelan geneng, baka kena kempok mau diukum gendong kelompok sing menang.

B. Olahraga Tradisional

Sing kepanjing ning olahraga tradisional yaiku :

 1. Kasti
 2. Rondesh
 3. Rok umpet
 4. Balapan egrang
 5. Balapan karung
 6. Balapan nglangi
 7. Bon-bonan
 8. Lomba layangan
 9. Pencak/silat lan sejen-sejene.

Mangga kerjakaken latihan ning esor iki :

Likes:
62 7
Article Categories:
Bahasa IndramayuKELAS IX

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Demo Title

Demo Description


Introducing your First Popup.
Customize text and design to perfectly suit your needs and preferences.

This will close in 20 seconds